DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // 2020 Yılı Riskli Ürünleri Belirleme Çalışması
( 27 Eylül 2019 Cuma )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan yazıya istinaden 4703 sayılı ‘Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” kapsamında ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürünler piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi ile güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesinin temin edilmesi ve gerektiğinde idari yaptırım uygulanmasından Bakanlıklarının sorumlu olduğu ifade edilerek yıllık denetim programına alınacak ürünlerin her yıl risk analizi çalışması ile belirlendiği belirtilmiştir.

Yazıda devamla, 2020 yılı denetim programına alınacak riskli ürünlerin en isabetli şekilde tespit edilebilmesi açısından sektörlerden gelecek bildirimlerin önem arz ettiği ve bu kapsamda, tüketiciler, üreticiler ve kullanıcılar tarafından Birliklere ulaştırılan şikâyetler dikkate alınarak yoğun olarak kullanılan, yüksek risk taşıması muhtemel ürünlerin çalışmaya dâhil edilmesinin amaçlandığı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sorumluluk alanlarında bulunan ürün gruplarında; asansör, asansör bakım ve işletme, aerosol kaplar, ATEX ürünleri, basınçlı ekipman, elektrikli ekipman, enerji verimliliği, gaz yakan cihazlar, kazanlar, makineler, taşınabilir basınçlı ekipmanlar, piller ve aküler, sivil kullanım amaçlı patlayıcılar, otomotiv gibi ürünlerin bulunduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda, bahse konu ürünlere ilişkin kullanıcılar açısından ciddi risk taşıyan ve piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarında öncelik verilmesi gerektiği düşünülen ürünlerin 30 Eylül 2019 saat 12:00’a kadar sanayi@eib.org.tr eposta adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Ürün listesinin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Eda Biricik