DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi
( 14 Temmuz 2017 Cuma )

 

İlgi: a) 08 Mart 2017 tarihli duyurumuz.

       b) 18 Mart 2016 tarihli duyurumuz.

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan 13.07.2017 tarihli bir yazıda, Amerika Birleşik Devleti (ABD) tarafından ülkemiz menşeli 7306.30 ve 7306.90 Gümrük Tarife Pozisyonlu “Karbon Kaynaklı Çelik Boru ve Tüpler” ithalatına karşı uygulanmakta olan anti-damping vergisi ve sübvansiyona karşı telafi edici vergi soruşturmasıyla ilgili olarak Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından önlemin devamının gerekliliğini incelemek amacıyla “nihai gözden geçirme soruşturması” (sunset review) başlatıldığı bildirilmiştir.

Bilindiği üzere, ITC tarafından beş yıllık gözden geçirme sürecinin başlatıldığında dair bir bildirim yayımlanmakta ve yerel üreticiler, ithalatçılar ve üçüncü ülkelerde yerleşik üretici ve ithalatçılar soruşturmaya taraf olarak söz konusu önlemin yürürlükten kaldırılmasının beklenen etkilerine dair malumat iletmeye davet edilmektedir. Söz konusu soruşturmaya ait ITC bildirimi 1 Haziran 2017 tarihinde ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanmış olup ilgi (b)’de kayıtlı duyurumuz ile iletilmişti.

ITC söz konusu bildirimin ardından 95 gün içinde tarafların verdikleri cevapları yeterli bulması halinde kamu dinleme toplantıları ve soru formlarının iletilmesinden oluşan ve 360 gün içinde tamamlanması gereken tam bir soruşturma (full-review) başlatabilmektedir. ITC söz konusu cevapların yetersiz olduğuna kanaat getirirse ise bu defa zarar hükmünün eldeki verilere dayanarak alındığı ve 90 gün içinde tamamlanan hızlandırılmış bir soruşturma (expited-review) yürütebilmektedir.

Alınan yazıda söz konusu soruşturmaya Ekonomi Bakanlığı’nın taraf olduğu ve söz konusu soruşturmanın açılış bildirimi ekinde yer alan soruların cevaplandığı ifade edilmekte olup, soruşturmaya 2011 yılında yapılan nihai gözden geçirme soruşturmasından farklı olarak İhracatçı Birlikleri veya firmalarımızın taraf olmadığı belirtilmiştir.

Aynı yazıda ITC yetkililerinden alınan bir e-postada ekte yer alan sorulara 20 Temmuz 2017 tarihine kadar cevap verilmesi talep edilmekte olup verilecek cevabın tüm yerel üreticilerimiz için toplam (aggregate) olarak muamele edileceği belirtilmektedir. Bilgileri ve söz konusu cevapların (cevap verilemiyor ise sebepleriyle beraber) 18 Temmuz 2017 tarihi saat 17:00’a kadar demir@eib.org.tr posta adresine gönderilmesi beklenmektedir.

Bilgilerine sunulur.

 

Çiğdem Önsal
Genel Sekreter Vekili

Ek:1 sayfa

Ayrıntılı Bilgi İçin: İlayda Bedir

-- itc_00008876.pdf