DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // ABD Telafi Edici Vergi Önlemi
( 04 Ekim 2019 Cuma )

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli “inşaat demiri” (7213.10, 7214.20 ve 7228.30 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 15 Eylül 2014 tarihinden bu yana telafi edici vergi önlemi uygulandığı, Dünya Ticaret Örgütü Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması’nın ilgili hükümlerine göre ABD makamları tarafından önlemin devamının gerekliliğini incelemek amacıyla 2019 yılı Ekim ayı içerisinde bir nihai gözden geçirme soruşturması (sunset review)başlatılacağı ve mezkur soruşturma sonucunda yürürlükte olan önlemin yürürlükten kalkmasının ihtimal dahilinde olduğunun daha önce iletildiği; ABD’nin ilgili mevzuatları uyarınca anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarında dampingin/sübvansiyonun mevcudiyeti ile zararın mevcudiyetinin iki ayrı kurum tarafından incelenmekte olduğu, ABD Ticaret Bakanlığı (DOC) Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından dampingin ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik, Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından ise mevcut damping ve sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine yönelik ayrı soruşturmalar yürütüldüğü belirtilmiştir.

Yazıda devamla, adı geçen ABD’li kurumlar tarafından 1 Ekim 2019 tarihli ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanan ve birer örneğine aşağıdaki linkler aracılığı ile ulaşılabilen bildirimlerle ülkemiz menşeli “inşaat demiri” ithalatına uygulanmakta olan telafi edici vergi önlemine yönelik nihai gözden geçirme soruşturması (sunset review)başlatıldığı iletilmiştir.

Bahse konu açılış bildirimlerinde belirtildiği üzere bu süreçte ITA ve ITC, ilgili taraflarca verilen cevapların “yeterli” olup olmadıklarının incelenmesini müteakip bir “tam gözden geçirme soruşturması” (full review) veya bir “hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması” (expedited review) yürütülmesine karar vermektedir. Bahse konu cevapların yeterli sayılabilmesi için ülke hükümetinin yanı sıra, soruşturma konusu ürün ihracatçısı firmaların (soruşturma açılışından önceki son 5 sene içerisinde ABD’ye gerçekleştirilen soruşturma konusu ürün ihracatının en az %50’sini gerçekleştiren firmaların) da nihai gözden geçirme soruşturmasına taraf olması gerekmektedir. İhracatçı ülke hükümeti ile firmaların soruşturmaya taraf olmaması ya da taraf olmalarına rağmen verdikleri cevapların “tam ve kapsamlı” (complete substantive responses) niteliği bulunmaması durumunda, ABD otoritelerince “tam gözden geçirme soruşturması” (full review) yerine “hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması” (expedited review) yürütülmesine karar verilebilmektedir. Hızlandırılmış gözden geçirme soruşturmasının yürütülmesi durumunda, mezkur otoriteler soruşturmaya ilişkin kararlarını “mevcut en iyi bilgilere” (facts available) dayanarak almaktadır. Bu çerçevede firmalarımızca, soruşturmaya taraf olunması ve cevaplandırılması gereken soruların yanıtlandırılması önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, sübvansiyonun mevcudiyetini değerlendirecek olan ITA’nın yürüteceği soruşturmaya taraf olmak isteyen firmaların, soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasından itibaren (1 Ekim 2019) en geç 10gün içerisinde ITA ile temasa geçerek soruşturmaya taraf olma niyetlerini yazılı olarak sunmaları gerekmektedir. Taraf olunmasını müteakip ilgili tarafların “tam ve kapsamlı” (complete substantive responses) yanıtlar sunabilmeleri için soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasından itibaren (1 Ekim 2019) 30 gün içerisinde ABD’nin 19 CFR 351.218 (d)(3) simgeli mevzuatında yer alan soruları yanıtlayarak ABD makamlarına sunmaları gerekmektedir.

Ayrıca, zararın mevcudiyetini değerlendirecek olan ITC’nin yürüteceği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasından itibaren (1 Ekim 2019) 21 gün içerisinde ITC ile temasa geçerek soruşturmaya taraf olma niyetlerini yazılı olarak sunmaları ve 30 gün içerisinde ise ekte kayıtlı Resmi Gazete’de yayımlanan soruları cevaplayarak ITC’ye iletmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

ABD’nin 19 CFR 351.218 (d)(3) simgeli mevzuatına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Soruşturma çerçevesinde sunulacak doküman formatlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

ITA açılış bildirimine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

ITC açılış bildirimine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Eda Biricik