DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // 2018 Ürünü Aflatoksinli Kuru İncir Oranı, İmha Edilmesi ve AB Geri Bildirimleri
( 02 Ekim 2019 Çarşamba )

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz Yönetim Kurulunca yapılan değerlendirmeler sonucunda; 2019/20 sezonunda Birliğimiz yetkililerine teslim edilecek olan 2019 ürünü kuru incirlerde aflatoksin oranının % 0,7 olması ve yeni mahsul ürünlerin 03 Ekim 2019 tarihi itibariyle firmalarınızdan teslim alınmaya ve imha edilmeye başlanması kararlaştırılmıştır.

Bu çerçevede “Aflatoksinli Kuru İncirlerin İşletmelerde Kontrolü, Teslim Alınması, İmha Edilmesi ve Geri Ödemeye İlişkin Uygulama Şartnamesi” ile “Ödeme ve Devir Dilekçe” örnekleri ekte yer almaktadır.

Diğer yandan, Avrupa Birliği belirli tarım ürünlerinin ithalatında uyguladığı denetimlerde analiz kontrol sıklığının arttırılması veya azaltılması yönündeki çalışmalarında AB Hızlı Alarm sistemi kapsamında alınan geri bildirim sayılarındaki değişimleri göz önünde bulundurmaktadır. Bu açıdan 2018/19 sezonunda bir önceki sezona göre Aflatoksin ve Okratoksin bulaşıklığı nedeniyle ülkemiz menşeli kuru incirler için alınan AB Hızlı Alarm Bildirim sayılarındaki düşüşün 2019/20 sezonunda da devam etmesi sektörümüz açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, kuru incir ihraç partilerimizin hazırlığında Aflatoksin ve Okratoksin kontrollerinde azami hassasiyetin gösterilmesi, başta Avrupa Birliği olmak üzere ihraç pazarlarımızda yaşanması muhtemel sıkıntıların önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

EK:

1. Uygulama Şartnamesi (2 s.)
2. 2 Adet Dilekçe Örneği (2 s.)

 


Ayrıntılı Bilgi İçin: Ebru Üzülmez

-- Uygulama Şartnamesi_00010534.docx
-- Dilekçe Örnekleri_00010535.docx