DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // ABD Kurutulmuş Vişne Anti-Damping Soruşturması
( 15 Ekim 2019 Salı )

İlgi: 04/10/2019 tarihli duyurumuz.

Bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “kurutulmuş vişne” için Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları açıldığı ilgide kayıtlı duyurumuzla bildirilmişti.

Aynı konuyla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda;

- ABD tarafından ülkemiz menşeli “kurutulmuş vişne” (ABD gümrük tarife cetveline göre 0813.40.3000, 0813.40.9000, 0813.50.0020, 0813.50.0060, 2006.00.2000, 2006.00.5000 ve 2008.60.0060 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarının yürütüldüğü,

- Soruşturmalar kapsamında ABD-Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından damping ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik, Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından ise mevcut damping ve sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine ilişkin ayrı soruşturmalar yürütüldüğü,

- ITA tarafından 27 Eylül 2019 tarihli ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanan ön kararlarında %204,93 oranında sübvansiyon marjı, %541,29 - %648,35 arasında değişen oranlarda damping marjlarının belirlendiği ve ITA tarafından yürütülen soruşturmaların hâlihazırda devam ettiği,

- Bu defa, soruşturmaların ITC bölümünün nihai aşamasına ilişkin takvimin anılan Komisyon tarafından açıklandığı ve konuya ilişkin 4 Ekim 2019 tarihli ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-10-04/pdf/2019-21644.pdf bağlantısından erişilebildiği,

- Öte yandan, soruşturma kapsamındaki tüm bilgi ve belgeler ile süreç boyunca gerçekleşecek hususlara ilişkin önemli tarihlere https://www.usitc.gov/investigations/701731/2019/dried_tart_cherries_turkey/final.htm bağlantısından ulaşılabildiği,

- Söz konusu bağlantının incelenmesinden de görüleceği üzere, ekte yer alan soru formlarının ITC’ye iletilmesi için son tarihin 22 Ekim 2019 olarak belirlendiği,

- Kamu dinleme toplantısının ise 3 Aralık 2019 tarihinde düzenlenmesinin öngörüldüğü,

- ITC nihai aşamasının sonlandırılması, dolayısıyla soruşturmaya dair son kararın verilmesi için 27 Ocak 2020 tarihinin belirlendiği,

bildirilmiş olup, konunun ilgili firmalara duyurulması talep edilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

EK: Soru Formu (15 s.)


 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Ebru Üzülmez

-- Soru Formu_00010558.doc