DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Tütün Sözleşme İhtiyacı (ÖNEMLİ ve SÜRELİ)
( 15 Kasım 2019 Cuma )

Tarım ve Orman Bakanlığından (Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı) alınan yazıda; Tütün Üretim ve Alım-Satım Sözleşmesinin temininin 10/07/2010 tarih ve 27637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in "Yazılı Sözleşme Esası" başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Üretici tütünlerinin yazılı sözleşme esasına göre üretimi, alımı ve satımı, Kurum tarafından tütün ticareti yetki belgesine sahip alıcıya bedeli karşılığında verilen Tütün Üretim ve Alım-Satım Sözleşmesine göre yapılır” hükmü çerçevesinde gerçekleştirildiği bildirilmiş, baskı sayısına esas olmak üzere, üyelerimizin 2020 ürün yılında ihtiyaç duydukları Tütün Üretim ve Alım-Satım Sözleşmesi miktarının bildirilmesi talep edilmiştir.

Bu çerçevede Bakanlığa bildirilmek üzere, firmanızca ihtiyaç duyulan 2020 yılı sözleşme adedinin aşağıdaki tabloda belirtilerek, en geç 22 Kasım 2019 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin 0-232-4886100 nolu faksına veya tutun@egebirlik.org.tr e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

 

FİRMA ADI

EKİCİ ADEDİ

SÖZLEŞME ADEDİ

 

 

 

 


Ayrıntılı Bilgi İçin: Firat Bozkurt