DUYURULAR

MEVZUAT // Kromlu Derilerin Kayda Bağlanması
( 14 Haziran 2019 Cuma )

Ticaret Bakanlığı tarafından 14.06.2019 tarihinde Birliğimize iletilen yazıda, İhracı Kayda Bağlı mallar Listesine 26’ncı sıra olarak eklenenkromlu derilerin (GTİP No: 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21) kayıt işlemlerinin İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) ve Genel Sekreterliğimiz tarafından yürütüldüğü ifade edilmekte olup, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın 10.05.2019 tarihli ve 30770 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, söz konusu Karar ile “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar”ın 11 inci maddesinin (A) fıkrasının 11 inci bendi değiştirilerek, 4104.11 ve 4104.19 GTİP’na dâhil kromlu derilerin ihracatına getirilen 50 Cent/kg karşılığı TL fon kesintisinden yarma derilerin hariç tutulması uygulamasında bir değişikliğe gidilmediği; 4105.10 ve 4106.21 GTP’na dâhil kromlu derilerin ihracatına getirilen FOB ihraç bedelinin % 40’ı karşılığı TL Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu uygulamasının ise %20’ye indirildiği iletilmiştir.

Söz konusu yazı devamında, DFİF kesintisine ilişkin olarak belirlenen bedelin ilgili fona aktarılmasının ise çok uzun sürdüğü ve hatta bazı firmalar tarafından aktarılmadığı, bu durumun da firmalar açısından haksız rekabete yol açtığı yönünde bilgilerin Bakanlığa ulaştırılmış olduğu belirtilerek;ilgili GTİP’ler için yapılacak ihracat işlemlerindeki DFİF kesintisinin ödendiğine dair ödeme belgesinin yerinde incelemeyi gerçekleştiren İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine ibrazının zorunlu hale getirildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

 

 


Ayrıntılı Bilgi İçin: Gizem Aksu