DUYURULAR

GENEL DUYURU // ETSG Sektör Duyurusu
( 26 Ekim 2019 Cumartesi )

Ticaret Bakanlığından alınan yazıda; sanayicilerin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2020 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin itiraz başvurularının işleme konulabilmesi için başvuruların https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi adresinde yer alan form aracılığıyla en geç 22/11/2019 tarihine kadar Bakanlık’a iletilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Bahse konu listeye ulaşmak için tıklayınız

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri :

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:
- Fundagül BACI, bacif@ticaret.gov.tr
- Burak AVCI avcib@ticaret.gov.tr

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

- Muhammet HARTAVİ, hartavim@ticaret.gov.tr
- Osman SERT, osmans@ticaret.gov.tr
- Fatma Hilal Yüney, yuneyf@ticaret.gov.tr
- Neslihan Yavuz yavuzne@ticaret.gov.tr

Not: Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2019/18 sayılı İthalat Tebliği incelenebilir. Ayrıca firmalar tarafından listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTP’den ziyade ürün tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması önem arz etmektedir.