DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Haşhaş Tohumu İhracatı Online Sistem
( 23 Eylül 2019 Pazartesi )

İlgi: 01.07.2019 tarihli duyurumuz.

Bilindiği üzere, ülkemizden Hindistan'a haşhaş tohumu ihracatına ilişkin on-line sistemine giriş ve sistemin içeriğine ilişkin bilgi dokumanı ilgide kayıtlı duyurumuzla iletilmiş ve akabinde ihracatçı firmalar tarafından kayıt ve kontratların girişi talep edilmiştir.

Ancak, geçen süre içerisinde kayda alınan kontratların, Hindistan Merkez Narkotik Bürosu (CBN) tarafından iki aşamalı onayları ülke kotasının ilan edilmeden sistemin kullanıma açıldığı sebebiyle Hindistan’da bir ithalatçı tarafından ilgili kurum aleyhine açılmış dava sebebiyle yapılamamıştır.

Daha sonra ülke kotası Hindistan ilgili otoritesi tarafından 2018-2019 ürünü ve 2019-2020 ürünü için toplam 18.000 ton olarak ilan edilmiş ve 11.09.2019 günü itibariyle de mahkeme süreci sona ermiştir.

Bu çerçevede 2018-2019 ürünü için sisteme kaydı yapılmış ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından onaylanarak Merkez Narkotik Bürosu’na iki aşamalı onay için iletilmiş kontrat kayıtları ilgili büronun da tavsiyesi ile sistemden kaldırılmış olup, 2019-2020 ürün yılı için belirtilen ülke kotasını aşmamak kaydıyla online sisteme kontrat kayıtlarının yapılması gerekmektedir. Daha önce firma kaydı yapan üyelerin tekrar üye kaydı yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

Bu itibarla, sisteme daha önce geçerli biçimde başvurusunu yapmış, kazanılmış hak sahiplerinden; başvurularını sistemin tekrar açılmasından sonra usulüne uygun biçimde tekrarlayanların kazanılmış hakları korunacaktır.

Söz konusu online sistem 25.09.2019 Çarşamba günü saat 11:00 itibariyle bütün ihracatçılarımızın kullanımına açılacak olup, kontrat ve beraberinde %20 teminat bedellerini gösteren banka tarafından onaylı dekont/yada swiftlerini sisteme kayıt ettirmeleri beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ek:
- Online Sistem Kullanım Kılavuzu (10 s.)

Ayrıntılı Bilgi İçin: Nehir Balkan

-- Online Sistem Kılavuzu 09_00010520.pdf