DUYURULAR

MEVZUAT // Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ
( 18 Ekim 2019 Cuma )

13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’in aşağıda yer alan maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu değişikliklere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190927-4.htm linkinden de ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Değişiklikleri

12 nci maddesinin yedinci fıkrası;

“a) Karadeniz’de, 1 Eylül–15 Aralık tarihleri arasında kıyıdan itibaren 18 metre derinlikten, 16 Aralık–14 Nisan tarihleri arasında 24 metre derinlikten, diğer denizlerimizde ise dönem boyunca kıyıdan itibaren 24 metre derinlikten sığ sularda gırgır ağları ile avcılık yapılması yasaktır.”

27 nci maddesinin altıncı fıkrası;

“ç) El dreci veya tırmıklarla toplanması halinde, işleme tesislerinde elekten geçirilerek, uzunluğu bu Tebliğin 17 nci maddesindeki ölçüden küçük olanlarının avlandığı sulara iadesi zorunludur.”

“d) Karasularımızın Çanakkale ili Biga ilçesi sınırlarında kalan kısmında avcılığı yasaktır.”

28 inci maddesinin birinci fıkrası;

(c) bendinin (2) numaralı alt bendi: Avcılıkta kullanılacak algarnaların ağız genişliği azami 4 m, ağız derinliği azami 40 cm, torba boyu azami 1.5 m ve torba ağ göz açıklığı 72 mm olmalıdır.”

“(e) Deniz patlıcanı avcılığı Bakanlığın belirleyeceği kota miktarınca yapılır. Deniz patlıcanı kotasının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

46 ncı maddesinde yer alan “kara salyangozu” ibarelerinden sonra gelmek üzere “, “kum şırlanı” ibaresi eklenip, 27.09.2019 tarihli 30901 sayılı Resmi Gazete ile değiştirilmiştir.


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan