DUYURULAR

MEVZUAT // Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
( 25 Kasım 2019 Pazartesi )

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan “ Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ” çerçevesinde yapılan değişiklikler ile denizlerimizde, doğal göl, baraj ve akarsularımızda yaşayan başta balıklar olmak üzere tüm su canlılarını korumak, bu kaynakları gelecek nesillere daha sağlıklı bir şekilde bırakmak amacıyla çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.

Bu kapsamda öne çıkan düzenlemeler şunlardır:

· Ticari amaçlı su ürünleri avcılık faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yanı sıra, ticari amaçlı su ürünleri avcılık ya da yetiştiricilik faaliyetinde kullanılacak gemiler ve diğer su vasıtaları için de ruhsat tezkeresi veya izin alınması zorunlu olacak,

· Kaynakların korunması amacıyla, su ürünlerinin yurt dışına çıkarılması ve canlı olarak yurt içine sokulması izne tabi olacak, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul, esas ve istisnalar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenecek,

· Balıkçı barınaklarından yararlanma hakkı öncelikli olarak ticari balıkçılar ve su ürünleri yetiştiricilerinin olacak,

· Kaçak ruhsatsız teknelerle gırgır, trol, algarna ile avcılık yapanlara, su ürünlerini illegal yollarla dalarak avlayanlara ve Marmara, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarıyla, Karadeniz’de ışıkla avcılık yapanlara 50 bin TL’ye kadar idari para cezası getirildi,

· Marmara’da, Boğazlarda kaçak trol çekenlerin bu fiili iki yıl içerisinde tekrar işlemeleri halinde ise Kanunda sayılan cezalara ilave olarak 1 ila 3 yıl hapis cezası verilecek,

· Su ürünleri yetiştiricilik çiftliklerinin kurulacakları bölgeler, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışmasıyla çevre ve turizm hassasiyeti de gözetilerek belirlenecek,

· Bugüne kadar kurallara uymayan balık çiftliklerine uygulanan 3.292 TL idari para cezası, aykırılığın niteliğine göre 10 bin TL’den 100 bin TL’ ye kadar uygulanacak ve masrafları kendilerine ait olmak üzere yaptıkları aykırı faaliyetler düzelttirilecek, aykırılığın tekrarı durumunda ise para cezası katlanarak artacak,

· Baraj, regülatör ve HES’lerde, can suyunun bırakılması zorunlu olacak, Su ürünlerinin göç etmesine, üremesine imkân sağlayacak su yapılarının yapılması ve işler durumda tutulması zorunluluğuna karşı verilen sürede aykırılığın giderilmemesi halinde uygulanan idari para cezası 100 bin TL’den 250 bin TL’ye kadar artırıldı. Tekrarı halinde katlamalı olarak uygulanacak,

· Akarsuları kirletenlere veya su ürünlerinin yaşaması için gerekli olan can suyu bırakmayanlara 50 bin TL’ye kadar idari para cezası getirildi,

· Doğal göl, akarsu ve denizlere yabancı tür canlıları (pirana, Amerikan veya Avrupa levreği, çim sazanı, havuz sazanı vb.) izinsiz bırakanlara, bu kişi gerçek kişi ise 10 bin TL, eğer kurumsal olarak izinsiz balıklandırma yapıldıysa 20 bin TL idari para cezası uygulanacak,

· Su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik faaliyetlerinin uzaktan algılama sistemleri ve teknolojik imkânlarla izlenmesi, denetlenmesi ve kayıt altına alınması sağlanacak. Getirilen kurallara aykırı hareket edenlere 5 bin TL ile 25 bin TL arası idari para cezası uygulanacak,

· Balıkçı gemilerinin başka ülke karasularına ve uluslararası sulara avcılık amaçlı gidişleri kurala bağlandı,

· Ülkemizde tüketimi az olan deniz patlıcanı veya akivades gibi su ürünlerini, hatta sülük gibi ülkemize ait yerli türleri kaçak yollarla yurt dışına kaçıranlara ilk seferinde, 5 bin TL’den 100 Bin TL’ye kadar idari para cezası getirildi, nakil vasıtalarına ve av araçlarına el konulacak. Aykırılığın iki yıl içerisinde tekrarı halinde ise 1-3 yıl hapis cezası getirildi,

· Dinamitle, zehirli kimyasal maddelerle veya elektrik ile balık avcılığı yapanlara 3.292 TL olan para cezası 10.000 TL’ye çıkarıldı.

Bahsi geçen Kanun 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girecek olup, aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

İlgili kanuna ulaşmak için tıklayınız.


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan