DUYURULAR

MEVZUAT // Tarımsal Desteklemelere İlişkin Tebliğler
( 25 Kasım 2019 Pazartesi )

22 Kasım 2019 (Bugün) tarihli Resmi Gazete’de; “23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar" kapsamında iki ayrı tebliğ yayınlanmıştır.

“Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2019/56)”

Söz konusu tebliğ ile su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek su ürünleri desteği ile ilgili usul ve esasları düzenlenmiştir.

Bahse konu desteklerden Bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı yetiştiriciler faydalanacak. Ürün desteklemesi kapsamındaki türler; alabalık, sazan, midye ve yeni türler (mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, kerevit, karides, sülük, karadeniz alası, kırmızı benekli alabalıklar) olarak belirlenmiştir.

1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olan Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191122-9.htm adresinden erişim sağlanabilmektedir.

“Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/57)”

Söz konusu tebliğ ile yumurta/yavru üreten hastalıktan ari alabalık kuluçkahanelerine, damızlık alabalık desteği verilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlenmiştir.

Söz konusu desteklerden ilgili Bakanlıkça onaylı su ürünleri kuluçkahane/yetiştiricilik belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı, bu Tebliğde belirtilen hastalıklardan ari alabalık kuluçkahaneler faydalanacaktır. Bu Tebliğde belirtilen hastalıklar açısından, belirli periyotlarla yapılan muayene ve analiz sonucu negatif olan ve biyogüvenlik önlemlerini almış alabalık kuluçkahaneleri destek kapsamına alınacaktır.

1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olan Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191122-10.htm adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan