DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // UKRAYNA, HİNDİSTAN VE ÇİN İLE TİCARETİMİZ HK.
( 31 Temmuz 2019 Çarşamba )


Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Ukrayna, Çin ve Hindistan özelinde maden, metal, demir çelik, demir dışı metaller ve orman ürünleri sektöründe anılan ülkelerle ihracat imkanlarının ve muhtemel bir Serbest Ticaret Anlaşması’na (STA) ilişkin değerlendirmelerin, potansiyelin gerçekleştirilmesinin önündeki kısıtların tespiti ve bunlara yönelik atılması gereken adımlar ile ihracat projeksiyonlarının belirlenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bahsi geçen sektörlerde STK’ların ve sektörün ilgili firma temsilcilerinin görüşlerinin alınmasına ihtiyaç duyulduğu iletilmiştir.

Bu çerçevede, söz konusu ülkelere potansiyel arz ettiği düşünülen ürün/ürün grupları ve olası bir STA’ya ilişkin görüş ve önerilerin en geç 02/08/2019 Cuma günü saat 13:00’a kadar sanayi@eib.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

 

 


 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Gizem Aksu