DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // ÇEVRE ETİKET SİSTEMİ
( 14 Ekim 2019 Pazartesi )


Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, 19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Etiketi Yönetmeliği ile ülkemizde ulusal çevre etiket sisteminin kurulduğu, yaşam döngüsü boyunca çevresel etiketleri azaltılmış ürünleri/hizmetleri teşvik etmek ve ürünlerin/hizmetlerin çevresel performansı hakkında tüketicilere doğru, yanıltıcı olmayan ve bilimsel tabanlı bilgiler sunulmasını sağlamak üzere ürünlerin/hizmetlerin çevre etiketi ile ödüllendirilmesine yönelik çalışmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütüldüğü belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu Yönetmelik kapsamında 13.05.2019 tarihinde tekstil, seramik kaplama, temizlik kâğıdı ürün kriterleri anılan Bakanlığın web adresinde (http://cevreetiketi.csb.gov.tr/) yayımlandığı ve ilgili sektörlerde çevre etiketi başvurularının kabul edilmeye başlandığı belirtilmekte olup, turistik konaklama tesisleri hizmet grubunda çevre etiketi kriterlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların ise anılan Bakanlık ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi işbirliğiyle devam ettiği ifade edilmektedir.

Çevre etiket sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik tedbirlerin Onbirinci Kalkınma Planı (2019-2023)’nda yer aldığı, çevre etiketi sisteminin sürdürülebilir uygulanması ve farkındalığın arttırılmasına yönelik eylemlerin 2019-2021 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program) kapsamında tamamlanarak, ilgili plan ve programlar doğrultusunda çevre etiketleri kriterleri belirlenmiş ürün/hizmet grubu sayısını arttırmaya yönelik çalışmaların ise Bakanlıklarınca başlatılmış olduğu belirtilmektedir. Bu çerçevede, bahse konu Yönetmeliğin 6’ncı maddesi 2’nci fıkrası uyarınca çevre etiketi sisteminde TS EN ISO 14024 TİP I Çevre Etiketlenmesi, Prensipler ve Yöntemler standardı dikkate alınarak muhtemel ürün kategorileri ve piyasanın durumu üzerine bir çalışma yapılması ve ürün/hizmet kategorisi seçimi sürecinin ilgili taraflarla müzakere edilmesi gerektiği de ayrıca ifade edilerek, önerilecek yeni ürün/hizmet grubu kategorileri ve ekte belirtilen kategoriler arasından çevre etiket kriterleri belirlenmesi talep edilen (öncelik sıralaması yapılarak) 3 ürün/hizmet grubuna ait ekli bilgi formlarının doldurularak iletilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinizi ve anılan Bakanlığa intikal ettirilmek üzere ekte belirtilen kategoriler arasından çevre etiket kriterleri belirlenmesi talep edilen 3 ürün/hizmet grubuna ait ekli bilgi formlarının doldurularak, 25 Ekim 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar sektor@tim.org.tradresine bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Bilgilerine sunulur.  

Çi ğ dem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Bilgi formlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Mert Çakır